PRIVACYVERKLARING

Versie 180709

Vanaf 25 mei 2018 volgt ons beleid de nieuwe algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie. We hebben ons privacy beleid bijgewerkt om je meer informatie te geven over hoe Bureau Jochem Heijmans je privacy beschermt. Hieronder lees je meer over hoe we met je gegevens omgaan. Door gebruik te maken van onze website ga je akkoord met ons privacy beleid.

Bureau Jochem Heijmans I architecten en ingenieurs, verder genoemd BJH, kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van BJH, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan BJH verstrekt. BJH kan de volgende persoonsgegevens verwerken als u deze aan ons verstrekt:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw website
  • Uw e-mailadres
  • KvK en BTW nummer
  • Uw bankrekening

BJH verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan BJH uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het afnemen van producten of diensten.

BJH bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan 1 jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

BJH verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en te laten corrigeren of verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@jochemheijmans.nl. BJH zal zo snel mogelijk, maar binnen acht weken, op uw verzoek reageren.

BJH neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

BJH neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.

BJH verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens, Burgerservicenummers dan wel gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen of strafbare feiten betreffen.

Op deze privacyverklaring is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan in verband met de privacyverklaring, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin verwerker is gevestigd. In geval van strijdigheid tussen verschillende documenten zullen de hoofdovereenkomst en algemene voorwaarden prevaleren boven de privacyverklaring.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door BJH verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met BJH via info@jochemheijmans.nl of via de website, www.jochemheijmans.nl

Bureau Jochem Heijmans I architecten en ingenieurs
Vestigingsadres: Brederolaan 67, 5615 KH te Eindhoven

Bezoekadres: Dommelstraat 11, 5611 CJ te Eindhoven
Inschrijvingsnummer Handelsregister Kamer van Koophandel: 17229292
Telefoon: +31(0)6 – 502 608 97
E-mailadres: info@jochemheijmans.nl

Website: www.jochemheijmans.nl

Op www.jochemheijmans.nl gebruiken we cookies. Dit is nodig om de website goed te laten functioneren. Lees meer.