Waterliniecentrum, Fort Vechten

Het nationaal waterliniecentrum is gesitueerd op het toekomstige landschapspark ‘Fort vechten’. Het centrum wordt gerealiseerd in de bestaande bomvrije kazerne en deels in een verzonken omsloten tuin achter dit gebouw. De nieuwbouw sluit aan bij de symmetrische architectuur van het bestaande fort en wordt zodoende ook gerealiseerd in de as van het fort. Het bestaat uit een omsloten binnentuin met een inundeerbare maquette en een losstaand gebouwvolume met tentoonstellingsruimte en auditorium.

De basis van het plan van Bureau Jochem Heijmans bestaat uit een 6 meter hoge uit houten delen gekiste betonnen wand, die deels voorzien wordt van klimgroen. In de betonnen ‘bak’ bevindt zich het bakstenen volume dat los staat van de betonnen wand. De tussenruimte die ontstaat maakt op een bijzondere manier onderdeel uit van de ruimtelijkheid en routing van het gebouw. De gevel aan de patiozijde is voorzien van een reeks monumentale raampartijen, waardoor de buitenruimte met inundatiemaquette visueel onderdeel wordt van de binnenruimte.

De patio krijgt een groen karakter en wordt voorzien van bomen en begroeiing. In combinatie met het grasdak dat gezien kan worden als de ‘bovengevel’ van de nieuwbouw, gaat de nieuwbouw op in de bosachtige en groene omgeving. Het unieke karakter van het fort wordt op deze manier in zijn waarde gelaten.

Opdrachtgever:Provincie Utrecht / Gemeente Bunnik
Ontwerp:Inzending van Bureau Jochem Heijmans i.s.m. Michiel van Mastrigt
Advies:Deerns Nederland / Adviesbureau Tielemans / Franken Projectmanagement
Bruto vloeropp:4000m2
Prijs:Meervoudige opdracht: tweede prijs

Op www.jochemheijmans.nl gebruiken we cookies. Dit is nodig om de website goed te laten functioneren. Lees meer.