Transformatie kantoorgebouw

Aan de zuidelijke rand van het Eindhovense stadcentrum, hoek Edenstraat – Hoogstraat, staat een kantoorgebouw dat is ontworpen door Van Aken architecten en gerealiseerd in 1993. Een typisch kantoor voor de gemeente Eindhoven uit die tijd. De stedenbouwkundig vastgelegde ronde hoeken zijn kenmerkend voor deze locatie. Het oorspronkelijke bouwvolume bestaat globaal uit twee metselwerk bouwmassa’s met afgeronde hoeken als sluitstenen voorzien van vliesgevel uitstraling.

Transformatie.

De ontwikkeling voorziet in het transformeren van kantoren naar 20 appartementen op de 1e en 2e etage. Daarnaast wordt een extra verdieping toegevoegd met 5 appartementen aan de zijde van de Edenstraat. Op de begane grond zal een huisartsenpraktijk en een apotheek gehandhaafd blijven.

De ingrepen in de architectuur zijn erop gericht het gebouw van een eenduidige uitstraling te voorzien die aansluit bij het nieuwe woonprogramma. Dit gebeurd door het consequent toepassen van het Frans balkon in de gevels en de bouwmassa als geheel uit te voeren in metselwerk. Hierbij is een heldere ontwerp spelregel van toepassing. Waar vliesgevel wordt verwijderd komt verticaal metselwerk in de plaats.

Het oorspronkelijk gefragmenteerde bouwblok wordt door de ingrepen solide van karakter met een duidelijke uitstraling van het woon programma. De entree met bovenliggende woning is eveneens als geheel ontworpen en heeft in schaal en materiaal een meer menselijke maat gekregen.

Opdrachtgever:RMJ Groep B.V.
Ontwerp:Bureau Jochem Heijmans in samenwerking met bureauEAU
Advies:Adviesbureau Tielemans / LTC&C / BRAVEA / Trtium / RPS
Start ontwerp:2018
Start bouw:2019
Beeldmateriaal:Bureau Jochem Heijmans
Transformatie kantoor woongebouw

Op www.jochemheijmans.nl gebruiken we cookies. Dit is nodig om de website goed te laten functioneren. Lees meer.