Sancta Maria Mavo, ‘s-Hertogenbosch

De Sancta Maria Mavo is een kleinschalige school voor VMBO-T en telt 375 leerlingen. De school is gevestigd in de naoorlogse wijk De Vliert. De school was dringend aan opwaardering toe en onder andere Bureau Jochem Heijmans werd uitgenodigd om een renovatie- en nieuwbouw ontwerp in te dienen.

De gepresenteerde ontwerpvisie is geënt op hergebruik van bestaande, degelijke gebouwen en gebouwdelen, gecombineerd met doelmatige, frisse nieuwbouw. Uitgangspunt is waardering voor de bestaande gebouwen en gebouwdelen naar de architectuur van de Delftse School. Na slimme herprogrammering en heldere aanpassingen kunnen zij hun functie weer vervullen. In navolging van bovenstaande visie zijn er twee scenario series ontwikkeld, beiden met doel een ensemble in dienst van het onderwijs te realiseren. Rust, ruimte, regelmaat en respect staat daarbij centraal:

Scenario Behouden en Verbinden: het belangrijkste uitgangspunt is dat de sportzaal op de huidige positie wordt verbouwd en uitgebreid. Vervolgens worden bestaande gebouwen en bouwdelen zoveel mogelijk gebruikt en hergebruikt.

Scenario Opschalen en Verbinden: de sportzaal wordt op locatie van de voormalige kleuterschool gerealiseerd. Het uiteindelijke schoolgebouw wordt vervolgens gebouwd op het bouwkavel van de school. De sportzaal heeft bij dit scenario, gezien zijn ligging en grootte, alle mogelijkheden om als volwaardige sporthal voor de gehele stad te dienen.

Opdrachtgever:Sancta Maria Mavo s’-Hertogenbosch
Ontwerp:Bureau Jochem Heijmans i.s.m. Eva Vervoort
Bruto vloeropp:2800m2
Beeldmateriaal:Bureau Jochem Heijmans
Prijs:Meervoudige opdracht: tweede prijs

Op www.jochemheijmans.nl gebruiken we cookies. Dit is nodig om de website goed te laten functioneren. Lees meer.