Kloosterlandgoed, Ursulinen van Bergen

De congregatie van de religieuze gemeenschap de Ursulinen van Bergen is gehuisvest op een parkachtig landgoed aan de zuidrand van Bergen. Omdat het aantal leden afneemt, wil de congregatie een deel van het kloosterterrein herontwikkelen en transformeren tot een woonpark, zonder de landschappelijke kwaliteiten van het kloosterterrein aan te tasten.

De sfeer van de nieuwe bebouwing, de ontsluitingen en de maaiveldinrichting dienen de aanwezige kloostersfeer te ondersteunen en te versterken. Om dit te realiseren, wordt het woonpark opgebouwd uit drie woningtypologieën: patiowoningen in het noordelijke deel van het landgoed, tweekappers langs de westelijk gelegen laan en een langgerekt appartementengebouw in zuidwestelijke deel. De inpassing van de vrije sector appartementen zet in op een maximale beleving van het prachtige landgoed. Om die beleving te behouden, is ook over de volle breedte van alle appartementen een zeer divers en uitnodigend terrassenensemble ontworpen.

Opdrachtgever:AM Wonen
Ontwerp:Marx en Steketee Architecten i.s.m. Bureau Jochem Heijmans
Uitvoering:BAM Woningbouw
Advies:Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs
Start ontwerp:2012
Start bouw:2014
Bruto vloeropp:1750m2
Beeldmateriaal:Bureau Jochem Heijmans

Op www.jochemheijmans.nl gebruiken we cookies. Dit is nodig om de website goed te laten functioneren. Lees meer.