Ingenieurs

Als het op ingenieurs aankomt, dan treedt Bureau Jochem Heijmans naar voren als teamplayer. De ingenieurs met een architectonische achtergrond, zorgen er bij Bureau Jochem Heijmans voor dat het architectonische ontwerp in positieve zin doorontwikkelt, juist na het schets- en voorontwerp.

Een goed schetsontwerp maken is namelijk slechts het begin. Door het proces – met al haar variabelen, uitdagingen en complicaties – zien wij om ons heen dat het uiteindelijke resultaat soms niet zo goed is als het initiële ontwerp. Bij Bureau Jochem Heijmans streven we ernaar om juist het tegenovergestelde te bereiken. Hoe? Door rechtlijnig te communiceren met de opdrachtgever, goed contact te onderhouden met de aannemer en altijd klaar te staan voor de werkvoorbereider en uitvoerder. Want Bureau Jochem Heijmans spreekt de taal van de betrokken partijen en kent hun uitdagingen.

In dienst van het ontwerp
Omdat onze ingenieursdiensten in de basis bijdragen aan het architectonische ontwerp, worden onze ingenieurs veelal ingeschakeld voor specifieke vraagstukken. Bouwkundige diagnose, technisch ontwerp, onderzoek naar technische haalbaarheid en meedenken over de mogelijkheden van een bestaande gebouw bijvoorbeeld.

Meer weten over onze benadering?
Neem contact op met Bureau Jochem Heijmans >>

Op www.jochemheijmans.nl gebruiken we cookies. Dit is nodig om de website goed te laten functioneren. Lees meer.